LuoTu -keskus, hankesuunnitelma 2017

Kärkihankkeenamme 2017 oli LuoTu – keskuksen perustaminen Tuusulanjärven rannalle.
Hankkeella pyrimme edistämään kulttuuritoimintaa ja pienyrittäjyyttä tarjoamalla
kohtuuhintaisia työtiloja niitä tarvitseville, sekä Made in Tuusula -myymälän innovatiivisille
luovien alojen ammattilaistemme tuotteille. Laadukkaat kahvila-, lounas- ja cateringpalvelut,
kuin myös toimivat kokous- ja juhlapalvelut tukevat toimijoita keskuksessa. Kokonaisuudesta
muodostuu huomattavaa positiivista synergiaetua kaikille toimijoillemme.

Seuraavat kappaleet ovat suoria lainauksia LuoTu ry:n laatimasta hankesuunnitelmasta entisen Tuuskodon uusiokäytölle tarjoamalla luovien alojen ammattilaisille mahdollisuuden toimia, verkostoitua ja kasvaa. Kaikkea tätä ja paljon muuta on LuoTu-keskus.

 

“Tuusulan Yrittäjänaiset ry ja KuumArt ry ovat ideoineet yhdessä Tuusulanjärven rannalla sijaitsevalle viime joulukuussa tyhjentyneelle vanhainkodille väliaikaista uusiokäyttöä.
Tilat toimisivat toimitiloina alueen yrityksille, yrityshautomona startup-yrityksille, kulttuurikeskuksena eri taiteen- ja luovien alojen ammattilaisille, asiantuntijoille ja tekijöille, sekä matkailukohteena.

LuoTu-keskus elävöittäisi ja vahvistaisi Tuusulan imagoa olemassa olevien yritysten innovatiivisena tukijana, edesauttaisi uusien yritysten sijoittumista Tuusulaan ja niiden kehittämistä, sekä mahdollistaisi historiallisen Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisön elävöittämisen.
Monen toimialan keskittymänä LuoTu toisi laajoja mahdollisuuksia eri toimijoille sekä palvelisi yleisöä laajalla yritys- ja kulttuuritarjonnalla.
Alueen oppilaitoksille, lapsille ja nuorille, LuoTu-keskus tarjoaisi monia mahdollisuuksia tutustua kulttuurialan moniin vaihtoehtoihin, yrityskoulutukseen, työharjoitteluun, työelämään tutustumiseen, työssä oppimiseen, oppisopimuskoulutukseen, yms.”

“Tuusulan kunnan Elinkeino-ohjelma 2017-2018 sisältää huomattavan määrän samankaltaisuuksia ja tavoitteita joihin LuoTu-hanke ehdotuksineen ja suunniteltu LuoTu-keskus pystyy vastaamaan nopeasti.”
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/30575.pdf

“Tuusulan kunnan Suomi 100 teemavuoden tavoitteet sopivat myös erittäin hyvin tämän hankkeen tavoitteisiin.
Juhlavuoden teeman mukaisesti, “Yhdessä”, Järvenpää ja Tuusula; Tuusulanjärvi-ilmiö, järjestävät kulttuuritapahtumia.
Päätapahtuma on Tuusulan Taiteiden yö elokuussa.
LuoTu- keskus olisi huomattava lisä Taiteiden yön tapahtumatarjontaan sisällöntuottajana ja kohteena.”
http://web.tuusula.fi/suomi100/sivu.tmpl?sivu_id=6139

“Yhteistyötahoja olisivat Tuusulan kunta, lähialueen kunnat, taide- ja kulttuurialan yhdistykset, kädentaitajien yhdistykset, oppilaitokset, matkailu- ja majoitusala, yritykset ja yhteisöt.”

“Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot ovat ensisijaisesti LuoTu ry, Tuusulan Yrittäjänaiset ry, KuumArt ry, Tuusulan kunta.
Ja jatkossa toimijat LuoTu-keskuksessa.”

“Toimijoilla ja harrastajilla mahdollisuus verkoistoitua ja kehittyä.
Tuusulan maine kulttuurikuntana vahvistuu, luovan alan yrittäjien ja muiden yrittäjien menestymismahdollisuudet paranevat,
yhteisöllisyys ja kulttuurialan tarjontaa helposti saavutettavissa yhdessä paikassa.”

“Hankkeen toteutumisen aikataulu riippuu Tuusulan kunnan päätöksen teon ripeydestä.
LuoTu ry on valmiudessa ryhtymään käytännön toimiin tilojen käyttöönotosta heti kun kunnalta saadaan asiasta päätös.
Valmistelevia toimenpiteitä on jo tehty ja tehdään.
Optimistisena toiveena on että keväällä 2017 saisimme viettää avajaisia.”

http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/501536-tuuskotoon-suunnitellaan-valiaikaiskayttoa-tilat-auki-startup-ja-pienyrittajille