LuoTu ry

LuoTu ry:n ensisijaisena tarkoituksena on valvoa pienyrittäjien ja eri kulttuurin aloilla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja,
edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa pienyrittäjien ja eri kulttuurin alojen toimijoiden yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee pienyrittäjyyteen ja kulttuurialoihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.
Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Verkostoitumisen ja positiivisen synergian mahdollisuuksien maksimoiminen:
Monien eri toimi- ja ammattialojen yhteistyö mahdollistaa suuren näkyvyyden ja voimallisen vaikutus- ja menestysmahdollisuuden toimijoille.

Yhdistys tarjoaa yleisölle mahdollisuuksia osallistua jäsentensä järjestämiin tilaisuuksiin; kurssit, luennot, teemapäivät, tutustumispäivät, avoimet ovet, ym., ym

LuoTu –jäsen

25,00 €/v

Jäsenyys sisältää:
Tapahtumat
Uutiskirjeet
Äänioikeuden vuosikokouksessa
Jäsenalennus mm. kursseista.

LuoTu –kannatusjäsen

10,00 €/v

Jäsenyys sisältää:
Uutiskirjeet

Säännöt - Luotu Ry

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on LuoTu ry ja sen kotipaikka on Tuusula

Tarkoitus ja toiminnanlaatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa pienyrittäjien ja eri kulttuurialojen toimijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja,
edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa pienyrittäjien ja eri kulttuurin alojen yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee pienyrittäjyyteen ja eri kulttuurialoihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä.

Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa, varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Luotu-keskus, julkaisut

LuoTu -keskus, hankesuunnitelma 2017

Kärkihankkeenamme 2017 oli LuoTu – keskuksen perustaminen Tuusulanjärven rannalle. Hankkeella pyrimme edistämään kulttuuritoimintaa ja pienyrittäjyyttä tarjoamalla kohtuuhintaisia työtiloja niitä tarvitseville, ...
Lue Lisää